Bitcoin – Wikisofia

Bitcoin – Wikisofia

Obsah

Bitcoin (BTC) jouw oznaceni digitalni meny a platebniho systemu na open source bazi. Byl spusten roku 2009 osobou ci uskupenim nazyvajicim se Satoshi Nakamoto s cilem vytvorit spijskaart, ktera bude decentralizovana, nezavisla na jakekoli autorite, kterou bude mozno vyuzivat bezpecne a zaroven anonymne a ktera bude zajistovat rychle a transparentni transakce. Celkove mnozstvi vytezitelnych bitcoinu jou udano ve zdrojovem kodu. [1] [Two]

Principy fungovani

Bitcoin protokol jou zakladem celeho systemu, mama otevreny zdrojovy kod. Bitcoin Improvement Proposal (BIP) jouw dokument rozsirujici Bitcoin protokol ktery jou vytvaren klienty.Bitcoin klient jouw kazdy, kdo se ucastni komunikace a vymeny dat v bitcoin siti. Bitcoin sit jij peer-to-peer sit (P2P) vsech aktivnich klientu, ve ktere klienti vzajemne komunikuji primo – nikoliv pres server – a kazdy jou zaroven prijemce i poskytovatel dat. Professional umozneni prijimani a odesilani plateb prostrednictvim Bitcoin adresy, musi kazdy ucastnik vlastnit identifikator uctu. Kazdy ucastnik vlastni privatni klic a z nej vypocitany verejny klic, z verejneho klice se vypocita bitcoin adresa. Bitcoin adresa mamma 34 znaku, jouw to unikatni retezec sestavajici z pismen a cislic. Typicky priklad adresy jouw napr.: 162ofeqVgtq9egFFF26UUpzJKfCAkiHvrk. [Three] Vyse zmineny privatni klic jinak aj soukromy klic jij tajny udaj, ktery potvrzuje pravo utracet Bitcoin z konkretni penezenky pomoci kryptografickeho podpisu. Soukrome klice nesmi byt nikdy odhaleno, protoze umoznuji pouzit Bitcoin z prislusne Bitcoin penezenky. [Trio] Bitcoin penezenka jou software, ktery klientum umoznuje vlastnit bitcoiny, vytvaret a prijimat transakce.Bitcoin penezenka vsak obsahuje i soukromy klic, ktery dovoluje utraceni bitcoinu. [Trio]

Existuji ctyri druhy Bitcoin penezenek:

 1. Softwarova penezenka: Jde o software, kde jsou vsechny informace o bitcoinech ulozene na hard disku pocitace.
 2. Mobilni penezenka: Aplikace primo v mobilnim telefonu, platba probiha pres scan nebo QR kod.
 3. Web penezenka : Nachazi se na webu poskytovatele Bitcoin sluzeb, jou k ni pristup kdykoliv a kdekoliv,nejpouzivanejsi jouw Coinbase.
 4. Papirova penezenka:Nejbezpecnejsi moznost, udaje jsou vytistene na papiri.

Block-Chain jouw verejna databaze vsech uskutecnenych transakci. Zajistuje maximalni transparentnost celemu systemu, kazdy uzivatel muze zjistit stav jakekoliv penezenky v Bitcoin siti. [Four] Podpis nebo jinak kryptograficky podpis jouw matematicky mechanismus potvrzujici vlastnictvi. Bitcoin penezenka a privatni klic jsou propojeny. Jakmile software podepise transakci s prislusnym soukromym klicem, cela sit vidi, zij podpis se shoduje a Bitcoiny se presunou od jednoho majitele k druhemu. [Five] Hasovaci funkce slouzi k prevodu ruzne velkych dat na speelgoedblok predem urcene velikosti, ktery predstavuje otisk puvodnich dat. V ramci Bitcoinu jouw treba zajistit, aby se z otisku nedalo vycist nic o puvodnich datech, funkce se proto musi chovat nahodile. Zaroven musi zajistit, aby voor dva ruzne vstupy nevznikaly ty same otisky. Takova funkce musi byt tedy jednoducha voor vypocet a narocna professional nalezeni inverzu. [1]

Zivotni cyklus Bitcoinu

Bitcoin jouw prvni z rady digitalnich fellows ci kryptomen, jou mezinarodni a pristupny vsem, kdo maji moznost internetoveho pripojeni. Jeho hlavni vyhodou jouw, zij nespada pod centralni banku ani jinou instituci nebo autoritu, jeho mnozstvi jij predem urceno (podobne jako u drahych kovu) a nepodleha tedy inflaci. K jeho rozsireni pomohla ekonomicka situace po roce 2008 a „globalni financni krizi“.

Tezba

Tezba Bitcoinu, tzv. mining, se provadi specialnimi hardwarovymi prostredky kryptografickym hasovanim pomoci algoritmu. Tezari se sdruzuji do skupin, tzv. „pool mining“, a vytezenou odmenu si mezi sebou deli. Spolu s rostoucim poctem vytezenych Bitcoinu roste narocnost vypoctu a zvysuji se naroky na technicka zarizeni. Celkove bude vytezeno presne 21 milionu Bitcoinu. [6] [7]

Koncovy uzivatel

Chcete-li vlastnit Bitcoiny, musite si nejprve poridit Bitcoin adresu. Tu vam zajisti ruzne softwary na principu Bitcoinove penezenky. Samotne Bitcoiny muzete pote vytezit nebo nakoupit za regulerni menukaart. Vymenu jouw mozne uskutecnit v ramci on-line smenaren, fyzicky za pomoci specialnich automatu nebo napr. na Ceske poste a terminalech Sazky [8] . Platebni transakce probiha tak, zij uzivatel odesle skrze penezenku prikaz k platbe, ten jou odeslan do Bitcoin webpagina a vlozen do bloku, ktery jij overen a verifikovan ostatnimi klienty webpagina, Bitcoiny jsou nasledne prevedy z jedne adresy na druhou. Poplatky za prevod a vyber Bitcoinu jsou velmi nizke nebo zadne. Uzivatel muze vlastnit nekolik penezenek a adressering. Bitcoiny lze platit i v nekterych kamennych obchodech a restauracnich zarizeni.

Transakce v siti Bitcoin

System transakci Bitcoin jouw postaven na bitcoinovej adrese, kde jouw pritomen privatni klic a k nemu patrici verejny klic, coz jij vlastne Bitcoin adresa. Tato adresa se vyuziva pri placeni nebo ziskavani plateb. Transakce mezi dvema adresami, jou z technicke stranky zprava voor Bitcoin sit obsahujici vstupy a vystupy- krome adressering, obnosu penez, digitalni podpisy odesilany i z predchozi transakce, odkud Bitcoin pochazeji.

Priklad transakce: Pan A chce poslat panu B Two BTC. Transakce obsahuje tyto informace:

 1. Vstup (bitcoinova adresa, ktera byla pouzita na pocatku pri odeslani bitcoin professional pana A, napr. Od pana X)
 2. Suma penez (mnozstvi penez, ktere chce pan A poslat panu B)
 3. Vystup(bitcoinova adresa pana B) Pan A pri prevodu vyuzije privatni klic k podpisu zpravy obsahujici vstup, danou castku penez a vystup.

Transakce jouw podepsana privatnim klicem, ke kteremu jouw prilozen i verejny klic k overeni. Pan B si tedy umi overit, zda prevedene bitcoiny pochazeji od pana A, pouzitim jeho verejneho klice. Pan B se dostane k Bitcoinu pomoci sveho soukromeho klice. Verejny klic pana A musi odpovidat adrese pana A. Tyto kroky zajisti platnost transakce a povoli ji panu A. Verejny klic pana A neni zverejnen pokud neni pouzit v transakci. [Trio] [9]

Krome bitcoinu vznikaji i dalsi virtualni meny,mezi nejznamejsi patri litecoin, namecoin, dogecoin… a nekolik desitek dalsich. Vetsina z nich jsou „klony“ bitcoinu, vyuzivaji volne pristupny zdrojovy kod. Lisi se poctem potencialne vytezenych minci, rychlosti potvrzeni, vetsi ci mensi mirou anonymity a dalsimi vlastnostmi. [Ten]

Odkazy

Reference

 1. ^ 1,01,1 DEPTOVA, Lucie. Virtualni mena Bitcoin [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. Vedouci prace Milan Bohacek. Dostupne z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129327
 2. ^ Co jou to Bitcoin?. Bitcoin.cz [online]. 2013 [cit. 2015-02-04]. Dostupne z: http://blog.bitcoin.cz/co-je-to-bitcoin/
 3. ^ Three,03,13,23,Trio CHOVANCOVA, Julia Petra. Kryptomena Bitcoin. Brno, 2015, 123 s. Dostupne take z: https://is.muni.cz/th/369706/esf_m/BITCOIN-DP-CHOVANCOVA.pdf
 4. ^ Bitcoin. Digimeny.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupne z: http://digimeny.cz/bitcoin/
 5. ^ GUTTMANN, Jongste. The Bitcoin Bible Gold Edition All you need to know about bitcoins and more. Norderstedt: Books on Request, 2014, 436 s. ISBN ISBN 978 – 3732296965.
 6. ^ Tezeni, mining Bitcoinu. Bitcoinman [online]. 2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupne z: http://bitcoinman.cz/index.php?c=tezeni-mining-bitcoinu-jak-vznika
 7. ^ BERANEK, Tomas. Odvracena (uhlikova) strana bitcoinu: Vsechny nas pomalu zabiji. Investicni web [online]. 9. 1. 2014 [cit. 2015-02-04]. Dostupne z: http://www.investicniweb.cz/2014/1/9/odvracena-uhlikova-strana-bitcoinu-vsechny-nas-pomalu-zabiji/
 8. ^ Virtualni spijskaart bitcoin jij nove mozne kupovat na postach a terminalech Sazky. Hospodarske noviny [online]. 21. 1. 2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupne z: http://byznys.ihned.cz/c1-63416330-virtualni-menu-bitcoin-je-nove-mozne-kupovat-na-postach-a-terminalech-sazky
 9. ^ PAVOL, Brcek. Vysvetlenie Bitcoinu: Transakcie v sieti Bitcoin. 2014. Dostupne take z: http://litecoin.ponuka.netwerk/blog-3/files/archive-jan-2014.html
 10. ^ KAREL, Fillner. Co jouw bitcoin: Uzivatele. 2014. Dostupne take z: http://btctip.cz/co-je-bitcoin/

Externi odkazy

Souvisejici clanky

Klicova slova

kryptomena,kryptografie, kryptologie, kyberprostor, kryptoanarchismus, virtualni mena,digitalni mena

Related movie: Is Bitcoin Safe Yahoo Answers


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *