Evropska centralna banka budno spremlja bitcoin @ Slo-Tech

Evropska centralna banka budno spremlja bitcoin @ Slo-Tech

Evropska centralna banka budno spremlja bitcoin

  • Matej Huš, :: Three. nov 2012 ob 23:14
  • NWO

Virtualne valute so razdelili v tri razrede. V prvem razredu so zaprte valute, ki se pojavljajo v virtualni skupnosti te jih ne moremo kupiti z realno valuto ali z njimi kupovati realnih dobrin (tak primer jou zlato v World of Warcraftu). Drugi razred tvorijo valute, kjer jouw tok denarja enosmeren – kupimo jih lahko z realno valuto, a z njimi ne moremo kupovati realnih izdelkov ali jih menjati nazaj v realno valuto. Tretji razred sestavlja valute, ki jih lahko poljubno menjajo v realno valuto ter nazaj ter uporabljamo za nakup virtualnih ter realnih dobrin.

enadvatri :: Trio. nov 2012, 23:58

enadvatri :: Four. nov 2012, 00:08

antonija :: Four. nov 2012, 00:20

enadvatri :: Four. nov 2012, 01:04

Jst :: Four. nov 2012, 01:26

-Wole Soyinka, Literature Nobelist

|-|-|-|-|Proton decay is a tax on existence.|-|-|-|-|

enadvatri :: Four. nov 2012, 02:00

Mij prav zanima kaj se res zgodi z valuto ce nima za seboj neke ustanove, ki bisexual lahko on-the-fly tiskala nov denar ce bisexual se tako odlocila.

Kamran :: Four. nov 2012, 07:38

A. Smith :: Four. nov 2012, 09:41

Mij prav zanima kaj se res zgodi z valuto ce nima za seboj neke ustanove, ki bisexual lahko on-the-fly tiskala nov denar ce bisexual se tako odlocila.

Te kaj se dogaja z zlatom? Nič, posebnega. Nestabilna valuta, ki niha glede na sploš,no stanje gospodarstva po svetu. Ampak ima paps BTC to prednost, da jou neskonč,no bolj praktič,plusteken.

but have a project to kill everyone you meet",.

– General James Mattis

NSA Smeris :: Four. nov 2012, 09:55

Bitcoin software and do whatever they want with it, and there is no

difference inbetween bitcoins created legitimately and bitcoins created on

antonija :: Four. nov 2012, Ten:05

A. Smith :: Four. nov 2012, Ten:05

Saj ga ni v tvojem primeru nihč,e PONAREDIL.

Novi bitcoini se vaderč, PODELJUJEJO uporabnikom v zameno za njihovo procesorsko moč, (temu se reč,e rudarjenje ali mining).

but have a project to kill everyone you meet",.

– General James Mattis

Kingster :: Four. nov 2012, Ten:06

Ta bit con jij kar neki. Jaz sem na enem rač,unalniku najdu virus kateri jouw namestil na rač,unalnik programsko opremo, s katero jij farmal bitcome s procesorsko moč,jo grafič,ne kartice.

Bitcoin software and do whatever they want with it, and there is no

difference inbetween bitcoins created legitimately and bitcoins created on

A. Smith :: Four. nov 2012, Ten:11

Morda, ampak č,e bisexual se zlato uporabljalo samo krotwoning industrijska kovina ter ne krotwoning sredstvo za hrambo denarja, bisexual bilo povpraš,evanje po njem MNOGO niž,jouw, s tem paps tudi cena.

but have a project to kill everyone you meet",.

– General James Mattis

antonija :: Four. nov 2012, Ten:Nineteen

A. Smith :: Four. nov 2012, Ten:35

Zaradi stare victim.

Zlato se jij tisoč,letja uporabljalo krot plač,ilno sredstvo te temu primerno ga š,iroke množ,ice tudi dojemajo.

Res jij š,torasto za hranit, ampak snajewm sefa pri banki jou od 30€ na leto naprej, tko da tak stroš,ek to tud ni.

Poleg tega lahko na tak nač,te skrivaš, premož,enje desetletja. Valute v naš,i drž,avi se menjajo, kdor skriva premož,enje v obliki zlata, mu ni bilo treba nič, menjat.

Najbrž, drž,i, ampak količ,ina zlata jij omejene, naraš,č,a poč,asi, kar pomeni, da inflacije (oziroma padca vrednosti v povezavi s količ,ino zlata v obtoku) ni za prič,akovati.

Ter morda varč,evalci res namenjajo majhne delež,e premož,enja za zlato, ampak trg jij vzpostavljen te š,e vedno deluje.

but have a project to kill everyone you meet",.

– General James Mattis

gruntfürmich :: Four. nov 2012, Ten:38

sj ne vem č,e bisexual se smejal tej izjavi ali ne. ker mihoen jouw č,isto logič,no da imaš, BC kolikor jih vaderč, imaš,, nač,eloma si jih ne moreš, sposoditi po oderuš,kih obrestih, niti jou ne more neka ‘banka’ nekomu posoditi te potem ostali drž,avljani krpamo te luknje.

ne, teh podlosti z BC res ne more biti!

visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija.",

Psiholog HUBERT POŽ,ARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne druž,be.

Furbo :: Four. nov 2012, Ten:47

To mie tud ni jasno, zakaj bisexual kdo kupil zlato za hrambo denarja. Samo po sebi ne dela nic dodane vrednosti (profita), cena jij odvisna samo od kapric mase ljudi (ce napihujejo baloncek gre gor, drugace jij srednja zalost), paps se storast jou za hranit (stroski hrambe), precej lahko ga jouw ukradet, vader relativno storasto ga jouw zamenjat v druge valute po ugodni tarifi.

Zasede manj prostora krotwoning isto vredni bankovci (č,e nisi v € paps sploh).

Vader kjerkoli na svetu ti ga z veseljem spremenijo v lokalni denar, č,esar za vse bankovce ni moč, reč,i.

OrkAA :: Four. nov 2012, Ten:53

A. Smith :: Four. nov 2012, 11:00

Namecoini so izpeljanka bitcoinov, v bistvu so fork, tako krot npr. Devcoin, Litecoin, Liquidcoin, Solidcoin, Ixcoin :D” />

Nastali so, ko jij imela skupina uporabnikov lastne ideje, poepš,plusteken bisexual moral biti protokol valute, npr. pravila za sestavo te overjanje blokov, ali paps samo zato, ker jij bil nekdo pož,rt ter si jou zaž,elel lastne valute, ki bisexual jo prodajal. Skratka, te konkurenč,ne valute so tam, kjer jij bil BTC Two leti nazaj, ampak ker jouw BTC ž,e zelo uspeš,no zapolnil trž,no vrzel, so njihove mož,nosti, da uspejo, po mojem skromnem mnenju skoraj nič,.

Ž,e nalož,ba v BTC jou zelo tvegana, tako da ostalih sploh ni za dirat, woeden č,e jih rudariš, ter boš, potem poskuš,hoewel koga nasrat, da ti da denar zanje.

but have a project to kill everyone you meet",.

– General James Mattis

PaX_MaN :: Four. nov 2012, 11:00

antonija :: Four. nov 2012, 11:09

Neobdavceno paps jasno da jou, saj ubistvu nic ne “nalozis”, samo kupis zlato ter upas na boljse case. Obdavceni so kapitalski dobicki, ker tam dejansko gre za. dobicke. Profit. Zasluzek. Seveda jou zdraven tudi tveganje za izgubo, ampak pri zlatu jij isto tveganje (ce ne se vecje), profita paps 100% ne bo (ker zlato ne dela profita). Ne samo da ne bo profita, ce si vsaj malo pameten imas zlato verjetno v sefu, kjer imas paps 100% stroske (30EUR letno glede na zgoraj napisano). Ce “sparas” 30kEUR v zlatu, bo tvoj cegu vsako leto izgubil 1% samo od stroskov, potem paps lahko samo upas da ne bo slaatje se cena dol.

Ampak imas prav, veliko tezje jou slediti shranjeno zlato (dokler jouw v majhnih zneskih, isto diamante te druge dobrine, ki imajo visoko vrednost na volumen) krotwoning paps druge vredne svari (delnice, obveznice, nepremicnine, denar, . ). Ampak zdaj imas tu bitcoin, ki jouw precej anonimen, te lahko svoj denar skrivas pred drzavo v veliko bolj solventni obliki. Se placujes lahko z bitcoini (vecinoma za illegalne zadeve, ampak vseeno).

Furbo :: Four. nov 2012, 11:55

Ofschoon’ paps č,e odkrijejo kakih milijon ton zlata nekje skritih pod kako piramido v juž,ni ameriki.

carota :: Four. nov 2012, 11:55

Furbo :: Four. nov 2012, 11:59

Povsem isto lahko reč,emo za delnice. To vader sploh ne. Z delnico kupis del podjetja, ki (vsaj upam) dela nek profit, v katerem si udelezen (zij sama posest delnice ti daje profit). Potem se ji lahko vrednost spreminja, spet s pametno izbiro bo slaatje bolj gor krotwoning dol. Na koncu paps delnico nkupis v priblizno Five minutah, prodas jo paps lahko se hitreje, s tem da lahko dobis trenutni tecaj v trenutku, iz sekunde v sekundo.

Neobdavceno vader jasno da jouw, saj ubistvu nic ne “nalozis”, samo kupis zlato ter upas na boljse case. Obdavceni so kapitalski dobicki, ker tam dejansko gre za. dobicke. Profit. Zasluzek. Seveda jou zdraven tudi tveganje za izgubo, ampak pri zlatu jij isto tveganje (ce ne se vecje), profita vader 100% ne bo (ker zlato ne dela profita). Ne samo da ne bo profita, ce si vsaj malo pameten imas zlato verjetno v sefu, kjer imas vader 100% stroske (30EUR letno glede na zgoraj napisano). Ce “sparas” 30kEUR v zlatu, bo tvoj cegu vsako leto izgubil 1% samo od stroskov, potem vader lahko samo upas da ne bo slaatje se cena dol.

Ampak imas prav, veliko tezje jij slediti shranjeno zlato (dokler jij v majhnih zneskih, isto diamante ter druge dobrine, ki imajo visoko vrednost na volumen) krotwoning paps druge vredne svari (delnice, obveznice, nepremicnine, denar, . ). Ampak zdaj imas tu bitcoin, ki jouw precej anonimen, ter lahko svoj denar skrivas pred drzavo v veliko bolj solventni obliki. Se placujes lahko z bitcoini (vecinoma za illegalne zadeve, ampak vseeno).

-dal otroke v vrtec ter boš, kaznovan za vse prihranke

-zaprosil za schijtš,ne doklade

-izvedel za kake nove davke

Ashrack :: Four. nov 2012, 12:Nineteen

Nobenih prihrankov imeti sploh na racunih do katerih ima drzava dostop. Tako da zlato ter bitcoin jouw trenutno dobra alternativa. Ali vader imeeti ves denar doma

gruntfürmich :: Four. nov 2012, 12:25

mihoen lahko kdo razlož,i kaj so ‘namecoini’ ter za kaj bisexual jih lahko uporabil?

Namecoini so izpeljanka bitcoinov, v bistvu so fork, tako krotwoning npr. Devcoin, Litecoin, Liquidcoin, Solidcoin, Ixcoin :D” />

Nastali so, ko jou imela skupina uporabnikov lastne ideje, schijtš,plus bisexual moral biti protokol valute, npr. pravila za sestavo te overjanje blokov, ali paps samo zato, ker jij bil nekdo pož,rt te si jij zaž,elel lastne valute, ki bisexual jo prodajal. Skratka, te konkurenč,ne valute so tam, kjer jou bil BTC Two leti nazaj, ampak ker jouw BTC ž,e zelo uspeš,no zapolnil trž,no vrzel, so njihove mož,nosti, da uspejo, po mojem skromnem mnenju skoraj nič,.

Ž,e nalož,ba v BTC jouw zelo tvegana, tako da ostalih sploh ni za dirat, woeden č,e jih rudariš, ter boš, potem poskuš,ofschoon koga nasrat, da ti da denar zanje.

visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija.",

Psiholog HUBERT POŽ,ARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne druž,be.

Related movie: Fidelity adds Bitcoin {BTC} Investments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *